Kowa Kowabo Company, Ltd.

Board of Directors

Representative Director, President & CEO
Yoshihiro Miwa
Representative Director, Executive Vice President

Shigeru Kimura

Akiteru Nonomura

Director, Senior Managing Executive Officer

Mutsuo Okumura

Hirofumi Gotou

Director, Managing Executive Officer

Yasuo Nomura

Hiroyuki Kawashima

Tsutomu Matsuda

Hitoshi Kawashima

Takashi Tobita

Takahiro Hayakawa

Masayoshi Sako

Hiroyuki Tabuchi

Masayoshi Kawamata

Motohiro Itou

Kiyoshi Fujita

Director, Executive Officer

Naoki Miwa

Auditor

Shoji Ohata

Hideo Arai

Yasuhiko Ikubo

Akihiro Miwa

As of June 29, 2021