Kowa Company, Ltd.

Board of Directors

Representative Director, President & C.E.O.
Yoshihiro Miwa
Representative Director, Executive Vice President

Shigeru Kimura

Akiteru Nonomura

Director, Senior Managing Executive Officer

Mutsuo Okumura

Hirofumi Gotou

Director, Managing Executive Officer

Yasuo Nomura

Tsutomu Matsuda

Hitoshi Kawashima

Masayoshi Sako

Hiroyuki Tabuchi

Masayoshi Kawamata

Naoki Miwa

Nobuo Hayashi

Auditor

Shoji Ohata

Hideo Arai

Masayuki Taruno

Akihiro Miwa

As of June 27, 2024